Praktisk info för dig som redan ska hyra Rio

Praktisk info för dig som redan ska hyra Rio


TEKNISK KONTAKT
Testtid för enstaka arrangemang är 30 min
Testtid för festivaler och större arrangemang avtalas separat

Läs alltid Bio Rios tekniska specifikation innan leverans av visningsmaterial. Den hittar du HÄR.
Observera att visningsmaterial för testkörning ska vara inlämnat till biografen senast 3 dagar före bokad tid.

Om materialet sedan ej förvaras på biografen till utsatt tid för arrangemang ska materialet åter inlämnas senast 60 min innan arrangemangsstart.

Används mer än avtalad tekniktesttid har Bio Rio rätt att fakturera 500:- extra per påbörjad timme.


BILJETTINFORMATION

Information om arrangemanget för biljettsläpp vara Bio Rio tillhanda 1 vecka innan önskad start för biljettförsäljning. 

Följande frågor ska då besvaras: titel, längd, ev åldersgräns, biljettpris, ev rabatter, platsnumrering, enbart försäljning eller bokning och försäljning.

Bilder för publicering på hemsida ska vara beskärda enligt följande:
Bild till förstasidan: 183 x 140px
Bild till arrangemangssida: 287 px (bredd)
Banner: 604 x 157 px
Spara som jpeg för webb